Хронологична таблица

 • 1992

  Основаване на фирма ГОТМАР ЕООД с основна дейност производство на пластмасови опаковки

 • 1998

  производство на PET преформи и бутилки

 • 2002

  Внедряване на система за качествен контрол ISO 9001:2000

 • 2003

  ГОТМАР ЕООД създава собствена лаборатория за контрол на качеството

 • 2005

  Производство на пластмасови елементи за електрически изделия

  Производство на издувни и шприц матрици

 • 2006

  Внедряване на Система за управление на околната среда ISO 14001:2004

  Внедряване на система за управление на безопасността на храните ISO 22000:2005

 • 2007

  Производство на капачки с компресионно формоване със стандарт 30/25а

 • 2008

  Производство на капачки за козметичната и парфюмериината индустрии

 • 2014

  Внедряване на система за качествен контрол FSSC 22000:2013

 • 2015

  Производство на преформи и капачки със стандарт 29/25

  Внедряване на система за безопасност на храните FSSC 22002-4:2013