TETHERED SOLUTIONS. YOUR NEXT GOAL.

"ГОТМАР" ЕООД

лидер в преработването на термопластмаси

производство на преформи от РЕТ,
производство на капачки и дръжки
за бутилки от РР и РЕ

изработка на изделия от термопластични полимери,
производство на опаковки за парфюмерийната и козметичната индустрии,
производство на матрици

Производство и декорация на пластмасови изделия

UV лакиране и PVD метализация

TETHERED SOLUTIONS. YOUR NEXT GOAL.

„Готмар” ЕООД

лидер в преработването на термопластмаси

производство на преформи от РЕТ,
производство на капачки и дръжки за бутилки от РР и РЕ

изработка на изделия от термопластични полимери,
производство на опаковки за парфюмерийната
  и козметичната индустрии,
производство на матрици.

Производство и декорация на пластмасови изделия

UV лакиране и PVD метализация

2,000,000,000

капацитет производство преформи

2,184,800,000

капацитет производство капачки

25,000,000

капацитет производство технически изделия

450

капацитет производство инструментална екипировка

1230

работни места

Основните направления в дейността на „Готмар” ЕООД са производство на преформи от РЕТ, производство на капачки и дръжки за бутилки от РР и РЕ, изработка на изделия от термопластични полимери чрез метода шприцване, производство на опаковки за парфюмерийната и козметичната индустрии, производство на матрици.

Кои сме ние

„Готмар” ЕООД е частна българска компания, създадена през 1992 година в гр. Съединение, област Пловдив, специализирана в преработването на термопластмаси.

Ние предлагаме комплексни решения за опаковане – от разработката на дизайн и изработването на матрица до производството на крайния продукт… прочетете повече

Производство

Опаковки и капачки за козметиката и парфюмерията

Новини

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС №BG- BG-RRP-3.008-0114 ” Подкрепа за прехода към кръгова икономика”


„ГОТМАР“ ЕООД – подадено проектно предложение по Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС №BG- BG-RRP-3.008-0114 ” Подкрепа за прехода към кръгова икономика”.


ОТЧЕТ

съгласно изискванията на чл. 23 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда и информация за проведените през 2023 година действия и кампании за повишаване на общественото съзнание за въздействието на пластмасовите продукти за еднократна употреба върху околната среда


ОБЯВА – „Водовземане от подземни води за цел „Други цели“ по Закона за водите – поливане на трева и други декоративни растения, чрез два съществуващи тръбни кладенеца ТК-1 Готмар – Съединение и ТК-2 Готмар – Съединение“


ОБЯВА – „Изграждане на автомивка“


„Доброто поражда добро! За устойчиво и чисто бъдеще за нас и нашите деца“

Съвместна инициатива на „Готмар“ ЕООД, БЧК и Хюманита.


ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ – ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

ПОКАНА СЪБИТИЕ – ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

„Готмар” ЕООД

ул. Шипка №3
4190, Съединение
България

Централа

 +359 32 600 000

 +359 32 600 019

 office@gotmar.com

Отдел Продажби