„Готмар“ ЕООД следва политиката на динамично качеството в цялостната дейност на фирмата. Ние осъзнаваме своята отговорност да развиваме не само успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защита на околната среда, здравето и безопасността на хората. Чрез прилагане на стандартите ISO 9001, ISO 14001,  FSSC 22000 и чрез осигуряване на обучения за повишаване квалификацията на нашите служители ние отговаряме на всички изсквания за съвременна компания.

Всяко обособено производство има специално оборудвани лаборатории, съобразени изцяло със световните норамтиви за постигане на най-високо качество. На всеки етап се извършва постоянен контрол на качеството – от входящо контрол на суровината до експедицията на готовата продукция. По този начин можем да сме сигурни, че нашите клиенти получават възможно най-високия стандарт на обслужване.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
Политика по здраве и безопасност