ГОТМАР е водещ преработвател на термопластмаси и се стреми да остане лидер в направленията, в които работи като доставя на клиентите си не просто продукт, а добавена стойност. Ние не преставаме да работим и да изграждаме стабилни и коректни партньорства с нашите клиенти. Наш приоритет остава директният контакт, който ни гарантира информация за динамиката на пазарите и така ние можем да предложим иновативен и качествен продукт.

Основни точки в стратегията на ГОТМАР:

  • Качество на произвежданите продукти
  • Конкурентна ценова политика
  • Създаване на надеждни дългосрочни партьорства
  • Инвестиране в нови тегхнологии
  • Оптималното използване на технологиите
  • Гъвкави решения за доставки