ПРИВЪРЗАНИ КАПАЧКИ.

ВАШАТА СЛЕДВАЩА ЦЕЛ.

Фирма Готмар надхвърля спазването на разпоредбите, като предлага ефективни и отличителни решения за пълно използване на възможностите, които носи този задължителен преход.

ЗА ВСЕКИ ТИП ГЪРЛОВИНА ГОТМАР ИМА ГОТОВО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВЪРЗAНА КАПАЧКА

1881 за газирани напитки

29/25 за спокойни напитки

38mm мляко и асептика

КОНКРЕТНО

Със своята гама от капачки с привързан бандерол, покриващи повечето гърловини на пазара, Готмар вече произвежда капачката, подходяща за вашия тип гърловина. Всички капачки с привързан бандерол, които Готмар предлага, отговарят напълно на условията, наложени от Директива 2019/204 на ЕС.

Има две важни изисквания: отваряне и затваряне най-малко 15 пъти без счупване на пантата на бандерола и минимум 25 N устойчивост на откъсване на пантата.

В допълнение към тези задължителни условия, привъразните капачки на Готмар предлагат най-доброто потребителско изживяване за крайния потребител:

  • интуитивно и лесно отваряне

  • наливане без пръски

  • пиене от бутилката, без капачката да пречи

ЗАЩО ПРИВЪРЗАНИ КАПАЧКИ

Директива 2019/204 на ЕС има за цел да гарантира намаляване на въздействието на някои пластмасови продукти върху околната среда и да насърчи прехода към кръгова икономика.

ЗАЩО ГОТМАР

Благодарение на над тридесетгодишното си ноу-хау в производството на капачки за хранително-вкусовата индустрия и на най-иновативните изследвания и разработки, Готмар предоставя най-доброто привързано решение за вашия тип гърловина.