„Готмар” ЕООД разполага с множество прицепни и хенгерни композиции на водещи производители, които ежедневно пътуват в различни направления в страната и чужбина и могат да предложат на Вашия бизнес превоз на товари.

За повече информация, моля свържете се с нас на transport.services@gotmar.com