Ръководството на „Готмар” ЕООД осъзнава своята отговорност да  развива не само  успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защитата на околната среда и здравето и безопасността на хората.

Намаляването на влиянието на производствените процеси  върху околната среда е приоритет на всяка фирма-производител на опаковки. В „Готмар” ЕООД се стремим да постигаме устойчиво развитие във всеки аспект, да постигаме икономически растеж, без да лишаваме бъдещите поколения от възможността да удовлетворяват своите потребности.

Ежедневно ние работим в няколко направления, за постигане на нашите цели за устойчиво развитие:

  • постоянно прилагаме технически новости в производственото оборудване;
  • внедряваме нови продукти с олекотен дизайн и по-този начин намаляваме използването на суровини;
  • създаваме приятна работна атмосфера за нашите служители;
  • подкрепяме нашите клиенти по пътя им нагоре чрез прилагане на иновации.

Ние не приемаме дискриминация и използване на детски труд на работното място, стремим се да намалим емисиите на въглероден двуокис и да намалим използването на вода и загубите на вода.

Производството в „Готмар” ЕООД изцяло отговаря и е сертифицирано по международния стандарт за опазване на околната среда ISO 14001 и спазва разпоредбите на законодателството.

„Готмар” ЕООД притежава SilverRecognitionLevel рейтинг на устойчивостта като доставчик по оценка на EcoVadis.