Отворена процедура, чрез избор с Публична покана

Отворена процедура, чрез избор с Публична покана

“ГОТМАР” ЕООД откри процедура, чрез избор с Пубчлична покана, съгласно ПМС 80/09.05.2022г. с предмет:
“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Преса за компресионно формоване – вид 1 – 1 брой и Преса за компресионно формоване – вид 2 – 1 брой.”
Документите по процедурата могат да бъдат намерени на следния линк.

 

Проект BG-RRP-3.008-0114 “Подкрепа за прехода към кръгова икономика”, финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Готмар“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *