Entries by GOTMAR Administrator

ИНФОРМАЦИОНННИ ДНИ „Повишаване на енергийната ефективност на „Готмар“ ЕООД“

  ИНФОРМАЦИОНННИ ДНИ     На 09.12.2019 г от 11.30 ч. в гр. Съединение, Завод „Готмар“, се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0152-С01 между Министерството на икономиката и „Готмар“ ЕООД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на „Готмар“ ЕООД“. Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и […]