„Готмар” ЕООД произвежда капачки за парфюмерийната и козметичната индустрии от материали като Surlin, ABS, SAN, PET-G, PP и PE чрез метода шприцване. Разполагаме с оборудване за поставяне на декоративни стикери, лепене с топлостопяемо лепило. Имаме възможност да произвеждаме капачки от няколко компонента чрез асемблиране и поставяме вътрешен стикер. „Готмар” ЕООД е поддоставчик на водещите доставчици на опаковки за парфюмерия и козметика.

За въпроси и повече информация, моля свържете се с нас на sales@gotmar.com